Mamoaka ny marina
Atrik’asa mikasika ny maha-zava-dehibe ny fangaraharana sy ny famoahana ny fifanarahana
Icon PWYP

Atrik’asa mikasika ny maha-zava-dehibe ny fangaraharana sy ny famoahana ny fifanarahana

Ity atrik’asa ity dia tafiditra ao anatin’ilay programa voizin’ny PCQVP erak’izao tontolo izao dia #DiscloseTheDeal. Ny PCQVP MG eto Madagasikara ihany koa dia mivohy io programa io amin’ny alalan’ny tetik’asa Mobilizing for Extractives Transparency and Accountability in Madagascar (META-M).

Ny tanjona ao anatin’izany dia ny fitakiana ny mangarahara eo amin’ny fifanarahana misy eo amin’ny fanjakana sy ny orin’asa mpitrandraka izay nanasana ireo mpisehatra rehetra eo amin’ny fitrandrahana. Ankoatr’izay dia nahafahana ihany koa nanao hay taky dia ny mba ampidirana ny lafiny famoahana ampahibemaso ny fifanarahana ao anatin’ny làlana vavao mifehy ny fitrandrahana ny harena ara-stratejika