Mamoaka ny marina
Fampilazana an-gazety ny 10 desambra 2021
Icon PWYP

Fampilazana an-gazety ny 10 desambra 2021

Famoahana an-gazety mikasika ny atrik’asa nasionaly amin’ny maha-zava-dehibe ny fisian’ny mangarahara eo amin’ny lafiny fifanarahana misy eo amin’ny fitondram-panjakana sy ny orisn’asa mpitrandraka. Ireo dia navoaka tamin’ny gazety mpiseho isan’andro Midi Madagasikara sy l’Express.